Word:   

Words and phrases that rhyme with albizia:   (22 results)

3 syllables:
easy a, nesea, neziah, seasia, xi xia

4 syllables:
giustizia, gorizia, kirghizia, kirgizia, letizia, notizia, patrizia, profezia, trapezia

5 syllables:
amicizia, lalochezia, malassezia, urochezia

6 syllables:
haematochezia, hematochezia

8 syllables:
audioanalgesia

9 syllables:
adiadochokinesia


Words and phrases that almost rhyme :   (141 results)

3 syllables:
cilia, media, philia, plegia, pyemia, redia, sepia, sthenia, vicia, xenia

4 syllables:
abelia, acedia, acequia, actinia, amenia, anemia, aphemia, armenia, artemia, baptisia, bauhinia, bohemia, coccidia, emilia, erwinia, eugenia, garcinia, hebephrenia, hryvnia, kalemia, karelia, leukemia, mass media, monilia, ophidia, photinia, print media, reptilia, robinia, sapremia, sardinia, sedilia, slovenia, uremia, vaccinia, viremia, yersinia

5 syllables:
academia, acidemia, anglophilia, anoxemia, ascaridia, azotemia, bacteremia, catamenia, cirripedia, coprophilia, crocodilia, cyclopaedia, cyclopedia, cycloplegia, cytopenia, dionysia, dysesthesia, fissipedia, hemiplegia, hemophilia, hypalgesia, hypermedia, hypesthesia, hypnopedia, hypovolemia, hypoxemia, intermedia, ketonemia, lacertilia, leucopenia, leukopenia, lymphopenia, misopedia, monoplegia, multimedia, mysophilia, necrophilia, neurasthenia, neutropenia, paedophilia, paraphilia, paraplegia, paresthesia, peripeteia, pinnipedia, quadriplegia, sarracenia, schizophrenia, synesthesia, tetraplegia, thalassemia, thrombasthenia, tyrosinemia, via media

6 syllables:
acute leukemia, carotenemia, chronic leukemia, cooley's anemia, encyclopaedia, encyclopedia, haemophilia, hypercalcemia, hyperglycemia, hyperkalemia, hypernatremia, hyperuricemia, hypoglycemia, hypokalemia, hyponatremia, ophthalmoplegia, osteopenia, pancytopenia, parasitemia, pars intermedia

7 syllables:
hyperlipidemia, hypomagnesemia, lymphocytopenia, pernicious anemia, thrombocytopenia

8 syllables:
afibrinogenemia, granulocytopenia, hemolytic anemia, hypercholesterolemia, methemoglobinemia, paranoid schizophrenia, refractory anemia

9 syllables:
abetalipoproteinemia, agammaglobulinemia, catatonic schizophrenia, hyperbilirubinemia, hyperlipoproteinemia, hypogammaglobulinemia

10 syllables:
iron deficiency anemia, mediterranean anemia


More ideas:

— Try the advanced search interface for more ideas.

— Search for words ending with "zia"

— People also search for: prunus, poinciana, pinus, syringa, lysimachia, highbush cranberry, more...

— Use albizia in a sentence


Commonly used words are shown in bold. Rare words are dimmed.
Click on a word above to view its definition.

Organize by: [Syllables] Letters Show rare words: [Yes] No Show phrases:   [Yes] No

See albizia used in context: several books and articles.

Help  Advanced  Feedback  Android  iPhone/iPad  API  Blog  Privacy

Copyright © 2021 Datamuse