Word:   
Similar-sounding words in the dictionary:bake, cake, dake, fake, haik, hake, jacque, jake, lake, make, naik, paik, pake, ptak, rake, sake, schake, shaik, shaikh, shake, stake, steak, tac, tack, tacke, taher, taiko, tail, tait, taite, taitt, tak, taker, takes, tale, talk, tame, tape, tate, tauke, tays, teac, teak, tec, tech, teck, teich, tek, teo, tic, tick, tike, tock, took, tooke, tuck, tuk, turck, turk, tyke, wake, yake, -berg, -cade, babe, bade, baek, bague, bagues, baig, baiid, bait, bake, bate, bayed, bebb, bec, beck, bed, beg, begg, begue, beide, beit, beppe, berbe, berch, berck, berde, berg, bergh, berht, berk, berke, bert, berte, bet, bett, beurk, bird, birde, birk, birke, birred, birt, birte, bourke, brbpr, burck, burd, burg, burge, burgh, burk, burke, burp, burred, burt, burtt, byrd, cabe, cade, caique, cake, cape, cate, curb, curch, curd, curt, dade, dake, date, dead, deb, debt, dec, dech, deck, decke, dep, depp, deppe, derbe, derde, derk, dette, dirck, dirk, dirt, gabe, gade, gait, gape, gate, gebhr, ged, gerd, gert, get, gird, girt, goette, gurke, httpd, kade, kaide, kaique, kate, keck, keg, kegg, kepp, kerb, kerch, kett, kette, kirch, kirk, kirke, kirt, kuhrt, kurd, kurde, kurk, kurt, paid, paik, pait, pake, pape, pate, payed, pearch, peard, peart, pech, peck, peg, pegg, pep, perc, perk, pert, perte, pet, pett, pirch, ptech, purch, purk, purred, purt, quirt, tait, taite, taitt, tape, tate, tebbe, tec, tech, techn, teck, ted, tegge, tek, tekke, tet, tete, teyde, turbt, turck, turk, turkeis, turret


See take used in context: 100+ rhymes, 501 Shakespeare works, 7 Mother Goose rhymes, several books and articles.

Help  Advanced  Feedback  Android  iPhone/iPad  API  Blog  Privacy

Copyright © 2020 Datamuse